Εξοπλισμός


First Telecom Εξοπλισμός


Η First Telecom χτίζει επαγγελματικές εφαρμοσμένες λύσεις πληροφορικής. Επίσης παρέχει τηλεπικοινωνιακές λύσεις χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο υλικό. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι η First Telecom εγγυάται τη σωστή λειτουργία σε αναμενόμενα επίπεδα ποιότητας και την αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών της.


Δεδομένου ότι η εταιρία αποτελεί αποκλειστικό διανομέα/πάροχο για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, η First Telecom εγγυάται την απρόσκοπη λειτουργία και μπορεί να ανταποκριθεί σε SLAs που συνεπάγονται πλήρη εφεδρεία και σχέδια στήριξης και ανάκτησης.


Border Line


VoIP Phones

VoIP Gateways

GSM gateways

Telephony cards

IP PBXs

IP transmission switches