Επικοινωνια


Για γενικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales@first.gr ή στο prodaja@first.gr.


Για θέματα που αφορούν τεχνική υποστήριξη παρακαλώ εισάγετε νέο εισιτήριο στο νέο portal στην διεύθυνση support.first.gr

Greece United Kingdom Serbia
Address:    Sofouli 39 Piper House, 4 Dukes Court Bognor Rd Kralja Milana 10/III/13
15451 N. Psychiko Chichester, West Sussex, PO19 8FX 11000 Belgrade
Tel:    +30 210 6441354 +44 1243 885548 +381 11 3349603
Fax:    +30 210 6451244 +381 11 3349592