Υπηρεσίες


First Telecom Υπηρεσίες


Η First Telecom δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για εταιρίες και οργανισμούς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται από υποδομή με συστάδα διακομιστών ή μέσω του εταιρικού δικτύου του πελάτη. Στις ειδικές περιπτώσεις οι υπηρεσίες χτίζονται με ειδικές μεθοδολογίες έτσι ώστε να καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά σενάρια των πελατών μας. 


H First Telecom είναι ευρέως γνωστή στην αγορά σαν πρωτοπόρος και καινοτόμος, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναλαμβάνει έργα με ιδιαίτερα εξειδικευμένες απαιτήσεις τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση. Εξάλλου σχέδια και εκτελέσεις του παρελθόντος έχουν αποτελέσει τη βάση για να μετεξελιχθούν στα σημερινά γνωστά πρότυπα.

Border Line


Υπηρεσίες φωνής (VoIP)

Δορυφορικό Internet

Squall cloud service - boost your bandwidth

Wholesale softswitch solutions

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής