Pomorska oprema


Epak Maritime Equipment


Pomorski satelitski sistemi mogu da se koriste za Internet ili televiziju.


Oprema za Internet

Oprema za Internet podeljena je u dve serije.


Ri-serija (rečni Internet) namenjena je mirnim vodama u urbanim područjima i površinama i plovilima koja nisu izložena naglim pokretima (gasne i naftne platforme, rečni i jezerski brodovi).

EPAK Ri6 Ku


DSi-serija (Internet za duboka mora) namenjena je plovidbama na otvorenom moru u svim vremenskim uslovima.

EPAK DSi6 Ku

EPAK DSi9 Ku

EPAK DSi9 Ka

EPAK DSi13 Ku


Oprema za televiziju

Oprema za televiziju podeljena je u dve serije.


R-serija je za mirne vode.

EPAK R4

EPAK R6


S-serija je za otvorena mora.

EPAK S4

EPAK S6


DS-serija je za sve uslove na moru.

EPAK DS6

EPAK DS9


EPAK Ri6 Ku

Epak Ri6 Ku

Karakteristike

 • Sistem za satelitski Internet
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 60cm
 • Dimenzija kupole: 73 x 81cm
 • Masa: 37kg
 • Ku Band
 • Saobraćaj se može šifrovati
 • Mogućnost konfiguracije 3 mreže i utvrđivanja prioriteta
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Unutrašnji plovni putevi, svi vremenski uslovi.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK DSi6 Ku

Epak Dsi6 Ku

Karakteristike

 • Sistem za satelitski Internet
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 60cm
 • Dimenzija kupole: 73 x 81cm
 • Masa: 37kg
 • Ku Band
 • Saobraćaj se može šifrovati
 • Mogućnost konfiguracije 3 mreže i utvrđivanja prioriteta
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK DSi9 Ku

Epak Dsi9 Ku


Karakteristike

 • Sistem za satelitski Internet
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 90cm
 • Dimenzija kupole: 111 x 114cm
 • Masa: 65kg
 • Ku Band
 • Saobraćaj se može šifrovati
 • Mogućnost konfiguracije 3 mreže i utvrđivanja prioriteta
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi, otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK DSi9 Ka

Epak Dsi9 Ka


Karakteristike

 • Sistem za satelitski Internet
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 90cm
 • Dimenzija kupole: 111 x 114cm
 • Masa: 65kg
 • Ka band
 • Saobraćaj se može šifrovati
 • Mogućnost konfiguracije 3 mreže i utvrđivanja prioriteta
 • Satelitski Internet sa najbržom konekcijom
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi, otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK DSi 13 Ku


Epak Dsi13 Ku

Karakteristike

 • Sistem za satelitski Internet
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 130cm
 • Dimenzija kupole: 153 x 168cm
 • Masa: 120kg
 • Ku Band
 • Saobraćaj se može šifrovati
 • Mogućnost konfiguracije 3 mreže i utvrđivanja prioriteta
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi, otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK R4


Epak R4


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 45cm
 • Dimenzija kupole: 55 x 55cm
 • Masa: 12kg
 • Senzorsko hvatanje satelitskog signala
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: 1, 2
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Unutrašnji plovni putevi, statične konstrukcije u moru.


Kome je sve namenjeno

Privatna plovila, gasne i naftne platforme.


Download Datasheet

Top


EPAK R6


Epak R6


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 60cm
 • Dimenzija kupole: 71 x 69cm
 • Masa: 16kg
 • Senzorsko hvatanje satelitskog signala
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: 1, 2, 4+
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Luke, unutrašnji plovni putevi.


Kome je sve namenjeno

Privatna plovila, kruzeri.


Download Datasheet

Top


EPAK S4


Epak S4


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 45cm
 • Dimenzija kupole: 55 x 55cm
 • Masa: 12kg
 • Senzorsko hvatanje satelitskog signala
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: 1, 2
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Mirna otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Privatna plovila, gasne i naftne platforme.


Download Datasheet

Top


EPAK S6


Epak S6


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Veličina reflektora (satelitskog tanjira): 60cm
 • Dimenzija kupole: 71 x 69cm
 • Masa: 16kg
 • Senzorsko hvatanje satelitskog signala
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: 1, 2, 4+
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Privatna plovila, kruzeri.


Download Datasheet

Top


EPAK DS6


Epak Ds6


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Reflektor (satelitski tanjir): 60cm
 • Dimenzija kupole: 73 x 81cm
 • Masa: 35kg
 • Senzorsko hvatanje satelitskog signala
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: bilo koji broj
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi, otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top


EPAK DS9


Epak Ds9


Karakteristike

 • Sistem za satelitsku televiziju
 • Reflektor (satelitski tanjir): 90cm
 • Dimenzija kupole: 111 x 114cm
 • Masa: 56kg
 • Memorisanje 4 satelita
 • Prijemnici: bilo koji broj
 • Jednostavna instalacija: spoljna i unutrašnja jedinica povezuju se pomoću koaksijalnog kabla


Primena

Ekstremni morski uslovi, otvorena mora.


Kome je sve namenjeno

Jahting industrija, komercijalna plovila.


Download Datasheet

Top