Šta sve omogućava Zulu UC integracija

Published December 17, 2019 09:55


Zulu Uc Desktop Mobile Integration


Zulu je desktop i mobilna integracija koja telefonskim sistemima PBXact i FreePBX donosi funkcionalnost objedinjenih komunikacija. Bazira se na WebRTC tehnologiji. Preko jedinstvene aplikacije koju možete da instalirate na računare (Windows, Mac ili Linux) i mobilne uređaje (iOS i Android) imćete na raspolaganju veliki broj alatki za kolaboraciju.


Važno je da znate da Zulu koristi sigurnost transportnog sloja (Transport Layer Security – TLS) kako bi vas zaštitio od potencijalnih VoIP pretnji i zloupotreba telefonskih usluga. Svi podaci i komunikacija su bezbedni, čak i ako koristite WiFi konekciju.


PBXact telefonski sistemi već imaju integrisanu Zulu UC alatku. Ako želite da koristite Zulu sa FreePBX uređajima, moraćete da ga kupite.


Karakteristike

  • Mobilnost
  • Prisustvo i status
  • Timsko ćaskanje
  • Call pop
  • Klikni za poziv
  • Deljenje fajlova
  • Automatsko ažuriranje


Šta sve možete pomoću Zulu Desktop i Zulu Mobile alatki?


Zulu Uc Client


Možete da pozivate i primate pozive koristeći svoj lokal preko softphone klijenta ili pametnog telefona. Obe alatke vam omogućavaju da ćaskate sa kolegama. Imate opciju ćaskanja jedan na jedan, kao i grupnog ćaskanja. 


Možete da podesite prisustvo i status (dostupan, ćaskanje, odsutan, ne uznemiravaj, nedostupan) i to se ažurira na svim krajnjim uređajima. Možete da pozivate pomoću imena koristeći kontakt listu telefonskog sistema.


Još jedna odlika obe alatke je vizuelna govorna pošta. A tu je i prosleđivanje poziva bez prethodnog razgovora sa osobom kojoj se poziv prebacuje.


Zulu Desktop ima svojih specifičnosti.

Možete da koristite opciju klikni za poziv iz web brauzera ili drugih desktop aplikacija.


Call pop funkcija je veoma zgodna kod integracija CRM-a i službe za pomoć klijentima. Pri dolaznom pozivu call pop otvara web brauzer na desktopu u kome su prikazane sve dostupne informacije pozivaoca.


Pomoću Zulu verzije za desktop možete i da razmenjujete fajlove. Slanje i primanje faksova je moguće ako imate FAX Pro modul. Ako koristite Sangomin servis SIPStation moći ćete da koristite SMS funkcionalnost slanja i primanja SMS poruka.


Mobilna verzija Zulua ima jednu specifičnost.

Zulu se neprimetno integriše sa matičnom aplikacijom za pozivanje tako da ne morate da pokrećete samu Zulu aplikaciju. Na ovaj način štedite bateriju mobilnog uređaja. Push notifikacije vas obaveštavaju o dolaznim pozivima ili ćaskanjima.


---

Back to all news