Sangomine analogne, hibridne i BRI voice kartice u EOS statusu

Published October 17, 2019 09:09


Telephony Cards End Of Sale


U status End of Sale od 1. novembra ove godine ulaze sledeće Sangomine kartice:

 • A200 samo PCI analogna kartica
 • A400 samo PCI analogna kartica
 • B600 samo PCI analogna kartica
 • A500 PCI i PCIe BRI kartica
 • B700 PCI i PCIe hibridna kartica
 • B601 PCI i PCIe hibridna kartica


Godinu dana nakon ulaska u EOS status nastupa status End of Life. U ovom slučaju je to 1.10.2019. godine. Počev od tog dana podrška za ove proizvode neće moći da se dobije.


Zamena za Sangomine kartice su sledeće Digium kartice, respektivno: 

 • Digium A4A, A8A kartice
 • Digium A4A, A8A i TE24xx kartice
 • Digium A4A kartice
 • Digium Bx3x kartice
 • Digium Bx3x plus A4x kartice
 • Digium TE13x plus A4x kartice


---

Back to all news