Kako konvertovati Elastix i PBXinaFlash u FreePBX Distro

Published April 21, 2017 12:01


Kako konvertovati Elastix i PBXinaFlash u FreePBX Distro


Kao što verovatno znate, 3CX je kupio Elastix i PBXinaFlash (PIAF). Nakon ove akvizicije 3CX je prestao sa ponudom ova dva brenda koji su bili bazirani na FreePBX-u.


Ovo je uticalo na korisnike koji su želeli da ostanu u FreePBX ekosistemu. Kako bi pomogla ovakvim korisnicima, Sangoma je objavila alatku koja vrši konverziju Elastix-a i PIAF-a u FreePBX Distro. Alatka se još uvek nalazi u fazi testiranja ali se može iskoristiti za migraciju uređaja.


Podaci koji će biti migrirani

  • Podešavanja povezana sa telefonskom centralom kao što su lokali, usmeravanja, trankovi, muzika na čekanju, govorni automati, ring grupe, redovi i ostala podešavanja koja su deo standardnog FreePBX-a
  • Zvučni fajlovi kao što su standardna muzika na čekanju, govorna pošta, pozdravne poruke, sistemska snimanja


Podaci koji NEĆE biti migrirani

  • Istorija poziva - potrebno je da ručno iskopirate CDR baze podataka kako biste ih sačuvali
  • Konfiguracija faksa
  • Svi "custom" konfiguracijski fajlovi 
  • Podaševanja modula koji nisu bazirani na FreePBX-u


Ovde možete pogledati video i opis procesa migracije, kao i preporuke i mere opreza.


---

Back to all news