Raspakivanje opreme za satelitski internet

Published August 12, 2019 09:50


Raspakivanje Opreme Za Satelitski Internet


Raspakovali smo modem i TRIA primopredajnik. Modem je unutrašnja jedinica, a TRIA se montira napolju. Treći deo kompleta je antena za satelitski internet. Nju smo uslikali nakon montaže u jednom kamenolomu.


Po otvaranju kutije sa modemom

Modem For Satellite Internet Box


U kutiji se nalazi sledeće:

  • Modem
  • Kabl za napajanje
  • PoE
  • Korisničko uputstvo


Modem For Satellite Internet Box Content

Modem For Satellite Internet


Hemijska olovka kao mera veličine

Slika nije nakrivljena. Takav je oblik samog modema.

Modem For Satellite Internet Ball Pen


Po otvaranju kutije sa TRIA primopredajnikom

Tria For Satellite Internet Box


U kutiji se nalazi sledeće:

  • Primopredajnik
  • F konektori
  • Zavrtnji


Tria For Satellite Internet Box Content

Tria For Satellite Internet


Hemijska olovka kao mera veličine

Tria In Ball Pens


Postavljena antena za satelitski internet

Installed Satellite Internet Antenna


---

Back to all news