Kako izabrati pravi VoIP telefon ako radite u prodaji, marketingu, ugostiteljstvu, maloprodaji, menadžmentu ili računovodstvu?

Published May 19, 2017 09:01


Which Voip Phone Suits You


Svaka kompanija zapošljava ljude sa različitim ulogama. Za svaku ulogu neophodne su specifične veštine. Ova analogija može da se primeni na telefone koje zaposleni koriste.


U nastavku su izdvojeni zahtevi koje različiti sektori preduzeća najčešće imaju od telefona koje koriste.


Prodaja


D765 Hs Mm2


Zaposleni u prodaji skoro stalno koriste telefone. Ti telefoni moraju da barataju sa velikim protokom podataka. Često, prodavci moraju da su u pokretu, kao i da upravljaju višestrukim pozivima u isto vreme.


Karakteristike IP telefona: Gigabit eternet konekcija, podrška za hands-free, prebacivanje poziva, pozivi na čekanju, govorna pošta, identifikacija pozivaoca.


Rešenje: D765 stoni telefon, HS-MM2 slušalice


Maloprodaja i ugostiteljstvo


M85 Closeup


Zaposleni u maloprodaji i ugostiteljtvu su stalno u pokretu tako da im stoni telefon ne rešava problem. Njima je potreban bežični telefon sa ugrađenim DECT primopredajnkom. Takođe, treba da znaju koji pozivi su važni kako bi odgovorili, a koji nisu. Kako je njihovo okruženje veoma aktivno, telefon mora da bude pogodan i za otvoreni prostor.


Karakteristike IP telefona: bežični telefon, identifikacija pozivaoca, ojačana slušalica


Rešenje: M85 bežični telefon


Telemarketing


D345 Hs Mm2


Telemarketari su non stop na telefonu tako da njihovi telefoni moraju da budu izdržljivi. Takođe, moraju da prate sadržaj održanih telefonskih razgovora. Slično kao i kod prodavaca, telemarketari ponekad su u pokretu.


Karakteristike IP telefona: Gigabit svič, CLI i integracija sa bazom podataka, brzo biranje brojeva, podrška za hands-free


Rešenje: D345 stoni telefon, HS-MM2 slušalice


Zaposleni na prijemnim i sekretarskim poslovima


D725 D7


Zaposleni na ovim pozicijama upravljaju dolaznim pozivima. U zavisnosti od broja ljudi koji rade u kompaniji, ovi telefoni treba da podržavaju dodatne funkcije kao što je detekcija dostupnosti korisnika i da imaju ekran sa jednostavnom navigacijom.


Karakteristike IP telefona: prosleđivanje poziva, pozivi na čekanju, identifikacija pozivaoca, brzo biranje brojeva, indikator prisustva, pristup korporativnom adresaru, kompatibilnost sa modulom za proširenje


Rešenje: D725 stoni telefon, D7 modul za proširenje


Menadžment


D375 Meeting Point


Zaposleni na upravljački funkcijama trebalo bi da imaju funkcionalan i moderan telefon na svom stolu koji bi, na svojevrstan način, oslikavao njihovu poslovnu ulogu. Oni često učestvuju u konferencijskim pozivima pa im je potreban i dodatni uređaj ukoliko broj učesnika prevazilazi broj koji telefon može da podrži.


Karakteristike IP telefona: veliki ekran u boji, režim Ne uznemiravaj (DND), adresar, konferencijski pozivi


Rešenje: D375 stoni telefon, Meeting point


Marketing i računovodstvo


D305 Closeup


Zaposleni u marketingu i računovodstvu ne koriste telefon toliko često kao zaposleni u prodaji. Njima je dovoljan manji, kompaktniji i jeftiniji model.


Karakteristike IP telefona: programabilni tasteri, spikerfon, konferencijski pozivi


Rešenje: D305 stoni telefon


Izvor: Telecomreseller.com


---

Back to all news