Raspakivanje IP centrale FreePBX 40

Published June 21, 2018 07:38


FreePBX 40 box label


Po otvaranju kutije

FreePBX 40 box


U kutiji se nalazi sledeće:

  • IP telefonska centrala FreePBX 40
  • Kablovi (za napajanje, USB konzolni kabl)
  • Nosač za montažu na zid
  • Korisničko uputstvo


Hemijska olovka kao mera veličine

Mala i simpatična

FreePBX 40 size in ball pens


Kablovi i nosač za montažu

FreePBX 40 cables and mount plate


Prednja strana

Na prednjoj strani nalaze se 3x USB, port za konzolu (RJ45) i dugme za uključivanje.

FreePBX 40 front


Zadnja strana

Na zadnjoj strani nalaze se 4x GB mrežna porta i VGA port.

FreePBX 40 back


---

Back to all news