Kako da snimate pozive pomoću Oreka TR softvera na Cisco centrali


Cisco and OrecX Call Recording


Oreka TR softver za snimanje telefonskih razogovora radi na svim Cisco VoIP platformama kao što su Cisco Skinny, Cisco IP Contact Center (IPCC), Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE), Cisco Unified Communications Manager (UCM). Odobren je nakon testiranja usaglašenosti sa pomenutim platformama.


Oreka TR može se korstiti u prostorijama klijenta ili u oblaku.


Za server za snimanje poziva preporučene su sledeće specifikacije:


Operativni sistem: Linux (Centos 6 ili 7), bilo koji Windows. 64-bit.


Hard disk: HD visoke brzine – 7200 rpm ili brži. Ukoliko vam je potrebno da snimate više od 300 istovremenih poziva, preporučljivo je da imate 2 hard diska.


Kapacitet: Jedna sekunda snimljenog audio zapisa u GSM formatu zauzima oko 1,6kB. Disk kapaciteta 500GB može da uskladišti oko 100.000 sati audio zapisa.


Virtualizacija: Da.


Procesor, keš memorija i RAM:

Istovremeni pozivi Procesor Keš memorija nivoa 2 RAM
Do 100 Dual-core 4MB 4GB
Do 350 Quad-core 8MB 8GB
Do 800 8-core 12MB 8GB
Do 1200 12-core 16MB 16GB
Do 1600 16-core 20MB 16GB
Do 2000 20-core 24MB 16GB


Kodeci:
G.711, G.729A, G.723.1, G.722, iLBC, GSM6.10, Speex, Opus, AMR, AMR-WB.


Protokoli:
SIP, SIPREC, H.323, DMCC, Cisco BIB or Skinny, MGCP, IAX2, Alcatel UA/NOE, Nortel UNISTIM, Siemens HFA.


Implementacija u sopstvenim prostorijama


Cisco OrecX - on-premise deployment


Imate server, ili više njih, koji su u skladu sa prethodno navedenim specifikacijama. Potreban kapacitet diska može da se virtualizuje.


Za sve pozive koje je potrebno snimiti vrši se port mirroring na server. Ovo obuhvata i signalizaciju i RTP medije.


Kako bi Cisco Built-in Bridge (BIB) radio, vaša telefonska platforma mora da ima instalirani OrecX recorder (Linux). Između telefonske i platforme za snimanje potrebno je obezbediti potpunu TCP/IP konekciju.


Sada se može instalirati OrecX softver. Za manje od sat vremena moći ćete da započnete sa snimanjem telefonskih poziva.


Instalacija u oblaku


Cisco OrecX - in the cloud deployment


Nakon što pribavite BIB licence, OrecX softveru isporučujete statičku javnu OP adresu i šaljete BIB podatke. OrecX počinje snimanje poziva i njihovo skladištenje u oblak.